shift,entersimulatealt,enter,control,enter,altcontrolentershift

Kubilay 3/13/2017 0

This code block simulates shift enter event for editable divs, for alt+enter or control+enter events.

JavaScript
 function ShiftEnter() {
  var sel = window.getSelection();
  var fnode = sel.focusNode;
  var newNode = document.createElement("div");
  newNode.innerHTML = "<br>";
  var textNode = document.createTextNode('\u00A0');
  $(fnode).after(newNode);
  $(newNode).after(textNode);
  var range = document.createRange();
  range.selectNodeContents(textNode);
  range.collapse(true);
  sel.removeAllRanges();
  sel.addRange(range);
  $(newNode).after("<br>");
  $(newNode).remove();
  return true;
} 

Report Bug

Please Login to Report Bug

Reported Bugs

Comments

Please Login to Comment

Comments